Technologie plynování

Schopnost dodávat efektivně vysoce kvalitní produkty, jejichž vlastnosti se nemění v závislosti na čase či zeměpisné vzdálenosti, se stala důležitým faktorem pro zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v potravinářském průmyslu. Aplikace plynů je využitelná prakticky ve všech oblastech potravinářského průmyslu a mohou se uplatnit v kterémkoli druhu činnosti, od balení v upravených atmosférách až po hluboké zmrazení, od chlazení a regulace teploty masných výrobků a polotovarů až po sycení nápojů oxidem uhličitým. Použití potravinářských plynů ve výrobních a balicích postupech přináší významný užitek prakticky ve všech aspektech -  čerstvé produkty s lepšími organoleptickými vlastnostmi; delší trvanlivost a v důsledku toho větší odbyt produktů; větší objemy výroby při stejných fixních nákladech; optimalizace výrobních cyklů; snížení ztrát způsobených vyřazením nekvalitních potravinářských výrobků; vyšší úroveň kvality a bezpečnosti potravin; nižší výrobní náklady; schopnost rozšiřovat okruh působnosti a pokrytí trhu.

Pro podrobné info kontaktujte našeho partnera SIAD Czech spol. s.r.o.

Ing.Libor Slezák  |  Mob. +420 602 662 262  |  libor_slezak@siad.eu

Vac-star - plyny pro potravinářské účely

Vac-star - plyny pro potravinářské účely